Polak - wielki uczony i misjonarz, który odsłonił Chiny przed Europą

Michał Boym A.D. 2019 -  Bu Mige   - Polski Marco Polo

360-lecie śmierci Michała Boyma w 100-lecie Niepodległej Polski

O inicjatywie

Rok 2019 – obchody 360-lecia śmierci Michała Boyma i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę jest najlepszym momentem na uczczenie pamięci Michała Boyma w kraju, a zagranicą – poprzez popularyzację jego zasług, podkreślenie wielkiego wkładu Polski w rozwój współczesnej cywilizacji i nauki. Patronat honorowy nad wydarzeniami rocznicowymi roztoczyły: Komisja ds. Misji Episkopatu Polski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czytaj więcej

O Michale Boymie

Ojciec Michał Boym SJ, siedemnastowieczny jezuita i misjonarz chrześcijański, naukowiec i dyplomata jest wybitnym Polakiem, który odegrał szczególną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii, które w realny sposób budowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej.

czytaj więcej

Patronaty

Inicjatorzy