O Michale Boymie

Ojciec Michał Boym SJ, siedemnastowieczny jezuita i misjonarz chrześcijański, naukowiec i dyplomata jest wybitnym Polakiem, który odegrał szczególną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii, które w realny sposób budowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej.

Dla cywilizacji zachodniej ojciec Michał Boym jest jednym z twórców podwalin zachodniej wiedzy o starożytnych i siedemnastowiecznych Chinach, genialnym odkrywcą, etnografem i kulturoznawcą, botanikiem i zoologiem, prace którego dały impuls w Europie całej gałęzi wiedzy o Chinach, w tym sinologii.

Dla cywilizacji dalekowschodniej, czyli Chin imperialnych, jest on lojalnym  przyjacielem i ostatnim ambasadorem dworu Mingów do Watykanu, który oddał życie za obronę ostatniej dynastii rdzennie chińskiej przed obcym najeźdźcą - Mandżurami.

Dla  Kościoła Katolickiego jest on jednym z najbardziej oddanych misjonarzy, który podążając za śladem ojca Matteo Ricci i ojca Andreasa Kofflera współuczestniczył w wielkim dziele misjonarskim, jakim była pierwsza i ostatnia w dziejach świata konwersja chińskiego dworu cesarskiego na chrześcijaństwo i jego obrona przed pogańskim agresorem, a także człowiekiem głębokiej wiary, który służbie Panu i Kościołowi poświęcił swoje życie bez wahania.

Dla Polski, Michał Boym jest wiernym patriotą, który zawsze i wszędzie podkreślał swoją polskość, a swoje prace naukowe i listy podpisywał "Michał Boym, Polak".