Edward Kajdański: Nieznane informacje o chińskich bogactwach mineralnych w dziełach Michała Boyma

Streszczenie: Michał Boym, polski misjonarz, naukowiec i podróżnik, jeden z pionierów europejskiej sinologii, znany jest przede wszystkim jako autor pierwszej w Europie publikacji na temat przyrody Chin, wydanej w Wiedniu w 1656 roku pod tytułem Flora Sinensis. Zainteresowanie Boyma Chinami było jednak szersze, o czym świadczą jego niepublikowane manuskrypty. Autor omawia trzy z takich niepublikowanych manuskryptów z punktu widzenia zawartych w nich informacji o zasobach mineralnych Chin. Te manuskrypty to: Atlas Chin przechowywany w Bibliotece Watykańskiej, rękopis Brevis Sinarum Imperii Descriptio z archiwum zakonu jezuitów (ARSI) oraz rękopis Rerum Sinensium Compendiosa Descriptio znajdujący się w archiwum jezuitów w Paryżu i będący opisową częścią jednej z map ogólnych Chin sporządzonej przez Boyma.

Artykuł znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1pvB1WVqCZAy6R0RpraqX8yioSN2vGu4K/view?usp=drive_web