Powieść Agnieszki Couderq "Ostatni wysłannik dynastii Ming" uzyskała patronat honorowy Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Agnieszka Couderq to jedna z czołowych boymistek w Polsce i na świecie. Jej powieść o Michale Boymie została objęta patronatem biskupa Michała Janochy.

Zobacz więcej...

 

"Ostatni wysłannik dynastii Ming" zostanie wydany w najbliższym czasie przez Oficynę Wydawniczą RYTM. Publikacja opowiada o siedemnastowiecznym polskim jezuicie, uczonym i misjonarzu w Chinach - Michale Boymie. 

"Postać tego wielkiego jezuity, jego poświęcenie życia dla ewangelizacji tak newralgicznego kraju, jakim były i pozostają Chiny, dokonania na polach nauki i wymiany kulturowej między Chinami i Europą, także jego niekwestionowany patriotyzm, w pełni zasługują na szersze poznanie naszych rodaków" - pisze biskup Michał Janocha - "żywimy nadzieję, iż wytrwałość ojca Boyma w dażeniu do prawdy, wbrew wszelkim przeciwnościom i jego niewzruszona wiara, zainspirują czytelników Pani powieści do głębokich przemyśleń" - dodaje. Pełną treść listu do autorki, Agnieszki Couderq, można zobaczyć poniżej. Do zapoznania się z jego treścią zachęcamy.