Cafraria

Boym stworzył opis Mozambiku, wówczas znanego jako Kafraria (od Kafrów - nazwy, którą Arabowie określali ludy zamieszkujące Bantu) podczas postoju tam statku, którym podążał po raz pierwszy do Makau. Było to zimą z 1643 na 1644 rok. Boym miał tam okazję m.in. uczestniczyć w polowaniu na hipopotamy (nazwane przez niego "końmi morskimi"). Swoje obserwacje na temat panujących w ówczesnym Mozambiku zwyczajów tubylców oraz opisy przyrodnicze zawarł w eseju "Cafraria", który wysłał do przyjaciela, ks. Ciślaka. Opisał w nim także swoje wizyty w dwóch portugalskich faktoriach w Senie nad rzeką Zambezi i na wyspie Mozambik. Esej jest wzbogacony o pięć jego własnych ilustracji techniką akwareli i dwa rysunki Jest to jeden z najstarszych i najbardziej interesujących polskich opisów ówczesnej Afryki.

Manuskrypt oryginalny znajduje się w Archivum Romanum Societatis Iesu w Rzymie pod numerem Goa 34-I, ff. 150-160. Tytuł oryginału to "Cafraria, a P.M. Boym Polono Missa Mozambico 1644 Januario 11".
Link do angielskiego tłumaczenia tekstu "Cafraria", kliknąć tu