Marian Kałuski: MICHAŁ BOYM - POLAK AMBASADOREM CHIŃSKIM

Artykuł opisuje życie i twórczość Michała Piotra Boyma (1612-1659), najsłynniejszej postaci w historii stosunków polsko-chińskich.

 

Streszczenie: Artykuł opisuje życie i twórczość Michała Piotra Boyma (1612-1659), najsłynniejszej postaci w historii stosunków polsko-chińskich. Boymowie, będąc starą węgierską rodziną emigracyjną i kalwinistami nawróconymi na katolicyzm, stali się ważnym nazwiskiem wśród mieszczan XVI i XVII-wiecznego Lwowa. Michał Piotr wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1631 r., aby poświęcić się misjom na Dalekim Wschodzie. W 1643 r., dwa lata po święceniach kapłańskich, udał się przez Makau na wyspę Hainan. Poza obowiązkami kapłańskimi studiował lokalną botanikę i geografię Chin. Uciekając przed wojskami mandżurskimi, dołączył do dworu ostatniego cesarza dynastii Ming i działał jako chiński ambasador i wysłannik cesarza do papieża. Niepowodzenie misji Boyma w Europie w Europie, a następnie upadek Mingów w Chinach i jego śmierć w drodze powrotnej. Jego jego liczne drukowane prace na temat Chin stały się łupem wielu autorów, którzy popularyzowali sinologię w Europie i bez wahania twierdzili, że są autorami wielu pionierskich prac, które były owocem własnego trudu Boyma. 

Artykuł znajduje się pod linkiem: https://ojs.tnkul.pl/index.php/sp/article/download/3389/3420/