Jan Konior SJ: Historia polsko-chińskich stosunków kulturowych w XVII w.

Biorąc pod uwagę aktualny stan badań w Polsce i na świecie jest to pierwsza praca, która nie tylko przedstawia sylwetki wybitnych polskich jezuitów: Andrzeja Rudominy 盧安德, Michała Boyma 卜彌各 i Mikołaja Smoguleckiego 穆尼閣, ale także kieruje uwagę czytelników na kwestię międzykulturowości.

Książka znajduje się pod linkiem: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/konior_historia_polsko_chinskich_156x232.pdf