Cele

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Ta staropolska maksyma znakomicie pasuje do osoby Michała Boyma. Ten wybitny człowiek o ogromnym wkładzie do światowej kultury, nauki i religii, którego dorobek winien być znany wszystkim rodakom, pomimo swych ogromnych zasług i niezwykłej biografii, pozostaje praktycznie całkowicie nieznany i nieuhonorowany w Polsce.

Brak jego pomników, ulic jego imienia, nie naucza się o nim w programach szkolnych. To jest przede wszystkim ogromna strata dla samych Polaków, którym w ten sposób, przez niedopatrzenie, odmawia się okazji do słusznej dumy z ogromnych osiągnięć rodaka.

Intencją Fundacji "Michał Boym" na rzecz Wymiany Kulturowej jest przeciwdziałanie temu zapomnieniu i jak najszersza popularyzacja w kraju i zagranicą wiedzy o życiu i dorobku ojca Michała Boyma poprzez publikację książek dla dorosłych i dzieci, wystawy, filmy, audycje radiowe etc. we współpracy z innymi podmiotami i osobami prywatnymi.

Ponadto, mamy nadzieję, iż poprzez ukazywanie postaci Michała Boyma, uda się nam wnieść pozytywny wkład we współpracę w zakresie szeroko rozumianej kultury, polegającą na wymianie idei, wartości i osiągnięć w dziedzinie społecznej, naukowej i artystycznej między chińską a zachodnią kulturą, co przecież stanowiło istotę życia ojca Boyma - naszego patrona.